ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

BEVEZETÉS

A www.dignitas.hu - a továbbiakban: Weboldal - üzemeltetője DIGNITAS Kerítés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: DIGNITAS Kerítés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: DIGNITAS Kerítés Kft.

Székhely: 4621, Fényeslitke, Hunyadi utca 13.

Adószám: 29157084-1-15

Cégjegyzékszám: 15-09-088373

Cég statisztikai számjele: 29157084-4299-113-15

Weboldal: www.dignitas.hu

Email cím: info@dignitas.hu

Telefonszám: +36-20/330-2031

 

A JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSEKRE TERJED KI:

 1. A kapcsolatfelvétel célját szolgáló űrlapon és/vagy az árkalkulációt igénylő űrlap kitöltése során megadott személyes adatok tárolására és kezelésére

 2. A cookie-k tárolására és kezelésére

 3. A Google Analytics által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére

 4. A közösségi oldalak által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére

 

1)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

Az érintett a kapcsolati és/vagy árkalkulációt igénylő űrlap kitöltése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

Érintett az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a weboldal kapcsolati űrlapján keresztül:

 

 • Név

 • Lakcím

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az érintett által, az önkéntes adatszolgáltatás során megadott személyes adatokat az adatkezelő kapcsolattartáshoz, számlakibocsátáshoz használja fel.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

 

A weboldalon található kapcsolati és/vagy árkalkulációt igénylő űrlapon keresztül üzenetet küldő/árkalkulációt igénylő látogatók.

 

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

 

Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek elvégzésére az adatkezelő jogosult – az adatkezelési nyilatkozatban lefektetett személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásával.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés az ügy (válaszadás, vagy szolgáltatás teljesítése, esetleges garanciális időtartam ideje) elintézéséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

2.)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről adatkezelő a weboldal első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást érintett számára. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja érintettet, és kéri hozzájárulását. Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

A böngészés során a weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén egy vagy több cookie-t telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k („sütik”) személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.

 

cookie információ – Ezen süti célja, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookie-kkal kapcsolatban, így egy következő (3 hónapon belüli) látogatás alkalmával már nem jelenik meg a cookie engedélyezésével kapcsolatos figyelmeztetés.

 

rendszer cookie – Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen

böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok ismeretében a weboldal üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók honlaplátogatási szokásait, így a weboldal tartalmát célzottabban tudja hozzáigazítani a látogatók egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a felhasználók számára nyújtott kínálatot, tartalmakat, javíthatja a felhasználói élményt.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

 

A weboldalra érkező látogatók.

 

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

 

Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. A naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 3 hónapig tárolja.

 

3.)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere (Google Analytics) külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

A weboldalon a Google Analytics (a Google webanalitikai szolgáltatása) által használt mérőkódok, cookie-k működnek, melyek többek között a látogatók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és látogatott oldal címét rögzítik.

 

Ezek azonban személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.

 

A Google Analytics mérőkódjainak alkalmazása során a Google adatvédelmi irányelvei az irányadóak.

 

Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatokat a Google arra használja, hogy kiértékelje, hogy hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával, a látogatók interakcióival kapcsolatban statisztikákat, jelentéseket készítsen. Ezek ismeretében a weboldal üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók honlaplátogatási szokásait, így a weboldal tartalmát célzottabban tudja hozzáigazítani a látogatók egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a felhasználók számára nyújtott kínálatot, tartalmakat, javíthatja a felhasználói élményt.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

 

A weboldalra érkező látogatók.

 

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

 

Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a Google Analytics mérőkódok használatával nem kezel személyes adatokat, az adatokat, az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat kivétel nélkül a Google kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. A naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 3 hónapig tárolja.

 

4.)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2. Az adatkezelés a Facebook.com és Instagra.com közösségi oldalon valósul meg. Az érintett a Facebook és Instagram közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés jogalapjáról.

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

Az érintett a vállalkozás közösségi oldalának lájkolása, majd követése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a közösségi oldal a saját adatkezelési elvei, szabályai szerint kezelje. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat személyes adatainak kezeléséről.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat arról, hogy milyen személyes adatait gyűjti és kezeli az adott közösségi oldal.

 

Érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelés módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Adatkezelő kizárólag arra használja a vállalkozás Facebook és Instagram oldalát, hogy a weboldal egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt megossza, népszerűsítse. Adatkezelő nem végez adatgyűjtést, nem kezel személyes adatokat. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés céljáról.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

 

Azok az érintettek, akik regisztráltak a Facebook és Instagram közösségi oldalon, és a „Kedvelem/Tetszik/Követem” gomb megnyomásával „lájkolták” a vállalkozás Facebook oldalát vagy "bekövették" az Instagram oldalát.

 

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

 

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Adatkezelő a Facebook és Instagram oldalon keresztül nem kezel személyes adatokat, az adatokat kivétel nélkül a Facebook kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés időtartamáról.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és törvényesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezheti.

 

Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthető és kezelhető. Adatkezelő a személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használhatja fel.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél szempontjából releváns, alkalmas. Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározott cél eléréséhez szükséges, annak megfelelő mértékben és ideig kezelhet adatokat.

 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

 

Az automatikusan felvett adatok egyéb személyes adatokkal, illetve más honlapok vagy szolgáltatások érintett általi igénybevételekor keletkező adatokkal – a jogszabály által előírt esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.

 

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatkezelő nem végez adattovábbítást.

 

Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelését az alábbi módon végzi:

 

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A személyes adatokról tájékozódni az alábbi elérhetőségeken, a személyes adatok módosítását vagy törlését az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:


postai úton: 4621, Fényeslitke, Hunyadi utca 13.

emailben: info@dignitas.hu

telefonon: +36-20/330-2031

a)

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó esetén annak nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

b)

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A valóságnak nem megfelelő adatokat – amennyiben e tényről tudomást szerez és a valós adat rendelkezésére áll – adatkezelő helyesbíti.

c)

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
I) kezelése jogellenes;
II) az érintett kéri;
III) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
IV) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
V) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlést jogszabály rendelkezése megtilthatja. Törlés helyett az adatkezelő a személyes adatot zárolja, ha azt az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a megjelölésről, a törlésről vagy a zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

​Az érintettek egyéb jogai:

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában tájékoztatni érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a bírósági jogorvoslat, továbbá arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Weboldal: www.naih.hu

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően érintett a weboldal további igénybevételével, látogatásával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a weboldal, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az érintettek által a weboldal, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése adatkezelő érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2021.02.26.

Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.